Samozavestno proti nasilju I Selbstbewusst gegen Gewalt

Podcast
AGORA Divan
  • Selbstbewusst gegen Gewalt
    31:44
audio
20:55 Min.
Armut als Herausforderung I Revščina kot izziv
audio
33:18 Min.
Globale Kulturrevolution
audio
23:52 Min.
Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev
audio
13:37 Min.
Neža Vogrinčič: na olimpijado iz fizike v Tokio I Nach Tokio zur Physik-Olympiade
audio
15:46 Min.
liTONale 2023
audio
25:21 Min.
Stripar Zoran Smiljanić
audio
23:37 Min.
Letošnje Sonusiade krepi dialog
audio
12:32 Min.
32. Sommertraumhafen
audio
18:21 Min.
Pokržnikov Luka – Lara Vouk
audio
34:22 Min.
Pravna svetovalnica LGBT I LGBT Rechtsberatung

V mladinskem centru Spektrum v Vrbni I Feldbachu je v tem tednu potekala delavnica za dekleta in mlade ženske na temo samospoštovanja in samoobrambe z naslovom »SELBSTbewusst!«. Ena osrednjih točk delavnice je bila opolnomočenje udeleženk pri postavljanju in varovanju meja svojega osebnega prostora. Delavnico je izvedla Stafanie Krassnig iz Centra za preprečevanje nasilja Kickstart.

Im Jugendzentrum Spektrum in Feldbach I Vrbna wurde ein Workshop mit dem Titel »SELBSTbewusst!« organisiert. Stefanie Krassnig vom Anti-Gewalt-Zentrum „Kickstart“ stärkte die jungen Frauen und Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstbehauptung. Das Recht „Nein“ zu sagen und den eigenen, persönlichen Raum zu schützen waren wichtige Punkte des Workshops. Durch Übungen wurde das auch trainiert.

Schreibe einen Kommentar