NEKTEO – Nachhaltige Energie für Kommunen I Trajnostna Energija za Občine

Podcast
AGORA Obzorja
  • NEKTEO - Nachhaltige Energie für Kommunen I Trajnostna Energija za Občine
    24:23
audio
37:30 Min.
Gimnazijci na obisku I Besuch aus dem SLOG
audio
22:29 Min.
Die Wundersammlerin - Maria Hoppe
audio
23:42 Min.
Tomaž Hostnik - od Linza do slovenskih in čezmejnih odrov
audio
11:37 Min.
Helena Šukljan o novih radijskih igrah Gaja in Urban
audio
19:07 Min.
Kako krepiti identiteto in jezik narodne skupnosti
audio
09:16 Min.
Še več gledališča
audio
23:04 Min.
Ivan Sivec, rekorder med slovenskimi pisatelji
audio
29:59 Min.
100 let spomeniškega varstva
audio
17:49 Min.
Dediščina preteklosti je dota prihodnosti
audio
20:35 Min.
Teater Rampa: Viktor Halbnarr I Viktor polnori

Zaključuje se triletni čezmejni projekt NEKTEO, ki je na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije ter izobraževanja in mobilnosti povezal Goriško, Gorenjsko in zvezno deželo Koroško. Pri nas je na ogled 29 energetskih vzorčnih točk. Več informacij: nekteo.eu.

Im Projekt NEKTEO verbinden sich in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bildung und Forschung sowie Mobilität, die zwei slowenischen Regionen Gorenjska und Goriška und das Land Kärnten. Im Rahmen des Projektes werden nachhaltige und dauerhafte Aktivitäten zur Steigerung der Energieeffizienz in Kommunen umgesetzt und der Umstieg auf erneuerbare Energien forciert.  In Kärnten kann man 29 Energieschauplätze besuchen, mehr Infos bekommen Sie auf: nekteo.eu

Gestaltung I Oblikovanje: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar