Begunci v Travniku I Flüchtlinge in Wies

Podcast
AGORA Divan
  • za bojano vezounig begunci
    27:21
audio
21:51 Min.
Dolga noč plesa v Pliberku
audio
36:35 Min.
Kaj je ekofeminizem? I Was ist Ökofeminismus?
audio
20:55 Min.
Armut als Herausforderung I Revščina kot izziv
audio
33:18 Min.
Globale Kulturrevolution
audio
23:52 Min.
Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev
audio
13:37 Min.
Neža Vogrinčič: na olimpijado iz fizike v Tokio I Nach Tokio zur Physik-Olympiade
audio
15:46 Min.
liTONale 2023
audio
25:21 Min.
Stripar Zoran Smiljanić
audio
23:37 Min.
Letošnje Sonusiade krepi dialog
audio
12:32 Min.
32. Sommertraumhafen

Od leta 2015, ko beležimo prvi begunski val, Ewald Vezonik skupaj s hčerko oddaja stanovanja in bivalne prostore beguncem v Travniku I Wies. Ta čas jih šteje okoli 30, od tega jih največ prihaja iz Sirije, ostali pa so iz Afganistana in Somalije. Pot do novega, samostojnega življenja pa je dolga. Po tem ko opravijo pogoje, ki jih za bivanje pri nas postavlja zakonodaja, je čakalna doba na razrešitev primerov dolga. Če Sirijci na pogovor za ustrezna dovoljenja za bivanje in opravljanje zaposlitve v Avstriji čaka do 6 mesecev, Afganistanec čaka tudi do pet let. Na srečo kljub različnosti prebivalci v skupnosti v Travniku I Wies zelo dobro funkcionirajo. Je iz svoje pozitivne izkušnje sodelovanja z begunci Bojani Šrajner Hrženjak povedal Ewald Vezonik.

Seit 2015 stellen Ewald Vezonik und seine Tochter in Travnik I Wies Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung. Diesmal sind es rund 30, die meisten aus Syrien, einige aus Afghanistan und Somalia. Der Weg in ein neues, unabhängiges Leben ist lang: Syrer_innen warten bis zu 6 Monate auf ein Gespräch für eine entsprechende Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Österreich, Afghanen hingegen bis zu fünf Jahre. Glücklicherweise funktioniert das Zusammenleben in Vielfalt in der Gemeinde in Travnik I Wies sehr gut. Ewald Vezonik erzählte Bojana Šrajner Hrženjak von seinen positiven Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen.

Schreibe einen Kommentar