Adriana Kuči: Ime mi je Sarajevo

Podcast
Generatorji zgodb
  • Generatorji zgodb 08 Adriana K
    59:37
audio
1 Std. 36 Sek.
Katja L. Pauli: Spletke à la carte
audio
59:37 Min.
Breda Mulec: Vaški godec
audio
59:37 Min.
Esad Babačić: Balkonci
audio
59:38 Min.
Andraž Rožman: Titov sin
audio
59:38 Min.
Miriam Drev: Od dneva so in od noči & Zdravljenje prednikov
audio
1 Std. 36 Sek.
Orlando Uršič: Krušni oče
audio
1 Std. 47 Sek.
Aleš Šteger: Bogovi se nam smejijo
audio
1 Std. 47 Sek.
Lado Vrbič: Prestreljene sanje
audio
59:47 Min.
Gabriela Babnik: Tišina

Roman Adriane Kuči Ime mi je Sarajevo (Litera, 2022) uspe na nazoren način, s stvarnim besednjakom prikazati fragmente tragičnega bivanja mladega dekleta Lane v obleganem Sarajevu (92-96) in nič manj tragičnega življenja v zakonskem nasilju, pogosto nasilju identitete, ki mu je bila izpostavljena po odhodu iz Sarajeva in nadaljevanju življenja v Mariboru. Ali kot pravi dr. Nijaz Ibrulj, nasilje v Sarajevu in nasilje v družini v Mariboru, vzpostavi rojstvo nove kontroverze, nesrečno-srečne ljubezenske zgodbe. Ime mi je Sarajevo je vojni roman, hkrati pa je tudi ljubezenski roman. Ljubezen se je rodila v Sarajevu, v gimnaziji, prekinjena je bila zaradi moralnih načel, v vojni, medtem boli, se nadaljuje po vojni, tudi v Mariboru, ves čas fantomsko tli in boli kot pohabljen del duše – vse to je ljubezen Emirja do Lane.

Adriana Kuči je rojena Sarajevčanka. Od otroštva se ukvarja z novinarstvom in vsemi drugimi oblikami pisanja. Njena dela so objavljena v različnih medijih in književnih časopisih v regiji. Leta 2015 je izdala Enciklopedijo košarkaških reprezentantov, zbirko 90 intervjujev v slovenskem jeziku. Leta 2017 Prljavo i plavo v jeziku narodov v Bosni in Hercegovini. Poleg Sarajeva je živela tudi na Bližnjem vzhodu. Zadnja leta živi in dela v Sloveniji.

 

Adriana Kuči gelingt es in ihrem Roman Mein Name ist Sarajevo (Litera, 2022), auf eine veranschaulichende Art und Weise die Fragmente des tragischen Aufenthalts des jungen Mädchens Lana im belagerten Sarajevo (92-96) und das nicht minder tragische Leben der ehelichen Gewalt, oft der Identitätsgewalt, dem sie nach dem Verlassen Sarajevos und der Fortsetzung ihres Lebens in Maribor ausgesetzt war, anschaulich darzustellen. Oder wie Dr. Nijaz Ibrulj es ausdrückt: Die Gewalt in Sarajevo und die häusliche Gewalt in Maribor sind die Geburtsstunde einer neuen Kontroverse, einer unglücklich-glücklichen Liebesgeschichte. Mein Name ist Sarajewo ist ein Kriegsroman, aber auch ein Liebesroman. Die Liebe wurde in Sarajevo geboren, in der Schule, unterbrochen von moralischen Grundsätzen, im Krieg, während sie schmerzt, geht sie nach dem Krieg weiter, auch in Maribor, sie schwelt geisterhaft vor sich hin, und sie schmerzt, wie ein verstümmelter Teil der Seele – all das ist Emirs Liebe zu Lana.

Adriana Kuči ist geboren in Sarajevo. Seit ihrer Kindheit beschäftigt sie sich mit Journalismus und allen anderen Formen des Schreibens. Ihre Arbeiten wurden in verschiedenen Medien und Literaturzeitschriften der Region veröffentlicht. Im Jahr 2015 veröffentlichte sie die Enzyklopädie der Basketballspieler, eine Sammlung von 90 Interviews in slowenischer Sprache. 2017, Prljavo i plavo in der Sprache der Völker von Bosnien und Herzegowina. Außer in Sarajevo hat sie auch im Nahen Osten gelebt. In den letzten Jahren lebt und arbeitet sie in Slowenien.

Schreibe einen Kommentar