Za kulturo na podeželju smo odgovorni vsi I Kultur auf dem Land

Podcast
AGORA Divan
  • TV-100_2238.mp3
    13:58
audio
21:51 Min.
Dolga noč plesa v Pliberku
audio
36:35 Min.
Kaj je ekofeminizem? I Was ist Ökofeminismus?
audio
20:55 Min.
Armut als Herausforderung I Revščina kot izziv
audio
33:18 Min.
Globale Kulturrevolution
audio
23:52 Min.
Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev
audio
13:37 Min.
Neža Vogrinčič: na olimpijado iz fizike v Tokio I Nach Tokio zur Physik-Olympiade
audio
15:46 Min.
liTONale 2023
audio
25:21 Min.
Stripar Zoran Smiljanić
audio
23:37 Min.
Letošnje Sonusiade krepi dialog
audio
12:32 Min.
32. Sommertraumhafen

Kako pritegniti ljudi na prireditev in kaj jim ponuditi, da bodo nekdaj množično obiskani dogodki po vaseh in krajih ponovno zaživeli? To se sprašuje naša naslednja sogovornica. Sabine Zigler iz Sobote I Soboth je prepričana, da v njeni vasi potrebujejo sveže vsebine, ki bodo pritegnile, zabavale in zbudile vaščane. Odločna, da bo poživila dogajanje v vasi, če bo v vas razširila kulturne in umetniške dejavnosti iz sosednjih krajev. Pa spoznajmo motivirano vaščanko, ki se spogleduje tudi s slovenskim jezikom. Z njo se pogovarja Bojana Šrajner Hrženjak

Wie man Menschen zu Veranstaltungen lockt und was man ihnen bieten kann, um die einst gut besuchten Veranstaltungen in den Dörfern und Städten wieder zu beleben, damit beschäftigt sich unsere Gesprächspartnerin: Sabine Zigler aus Soboth I Sobota ist überzeugt, dass ihr Dorf neue Inhalte braucht, um die Dorfbewohner_innen anzuziehen, zu unterhalten und aufzuwecken. Sie ist entschlossen, das Dorf zu beleben, indem sie kulturelle und künstlerische Aktivitäten aus den Nachbarorten ins Dorf bringt. Lernen wir eine motivierte Dorfbewohnerin kennen, die auch mit der slowenischen Sprache kokettiert. Bojana Šrajner Hrženjak sprach mit ihr.

Schreibe einen Kommentar