Okrogla miza – Izginjanje koroških Slovencev

Podcast
AGORA Divan
  • KUD140523X - DK - Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev
    23:52
audio
16:52 Min.
COLIN HADLER v Ivniku I in EIbiswald
audio
29:29 Min.
Musicville
audio
34:23 Min.
8 let I Jahre AGORA v Radgonskem kotu I in Radgona
audio
22:17 Min.
KAZ im September
audio
24:21 Min.
Slovo od Gündisch Hütte I Abschied von der Gündisch Hütte
audio
12:01 Min.
Der Koralmschreck
audio
18:21 Min.
Sobota ima zlato
audio
17:32 Min.
Lutkovna in gledališka delavnica v Ankaranu
audio
22:47 Min.
Program za otroke v Muzeju v stari orožarni I Kinderprogramm im Museum im alten Zeughaus
image
Posebnost keramike Isabelle Primos I Einzigartige Kermaik-Werke von Isabella Primos

V prispevku se o osebnih izkušnjah in pogledih na problematiko koroške manjšine pogovarjajo filmska ustvarjalka Andrina Mračnikar, slavistka, etnologinja in dolgoletna raziskovalka življenja koroških Slovencev mag. Martina Piko-Rustia, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar in Dorian Krištof, novinar na radiu AGORA 105.5. ter aktivist za pravice koroških Slovencev. Moderator okrogle mize je bil filozof, vsestranski ustvarjalec in opazovalec Boštjan Narat.

In diesem Beitrag sprechen die Filmemacherin Andrina Mračnikar, Slawistin, Ethnologin und langjährige Forscherin über das Leben der Kärntner Slowenen, Mag. Martina Piko-Rustia, der Präsident des Klubs der Kärntner Slowenen in Ljubljana Janez Stergar und Dorian Krištof, Journalist bei Radio AGORA 105.5. und Aktivist für die Rechte der Kärntner Slowenen. Moderiert wurde der Runde Tisch von dem Philosophen, kreativen Denker und Beobachter Boštjan Narat.

Oblikovanje I Gestaltung: Dorian Krištof

Schreibe einen Kommentar