Orlando Uršič: Krušni oče

Podcast
Generatorji zgodb
  • Generatorji zgodb 07 Orlando U
    60:36
audio
1 Std. 36 Sek.
Katja L. Pauli: Spletke à la carte
audio
59:37 Min.
Breda Mulec: Vaški godec
audio
59:37 Min.
Esad Babačić: Balkonci
audio
59:38 Min.
Andraž Rožman: Titov sin
audio
59:38 Min.
Miriam Drev: Od dneva so in od noči & Zdravljenje prednikov
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Ime mi je Sarajevo
audio
1 Std. 47 Sek.
Aleš Šteger: Bogovi se nam smejijo
audio
1 Std. 47 Sek.
Lado Vrbič: Prestreljene sanje
audio
59:47 Min.
Gabriela Babnik: Tišina

O mariborskih Nemcih in tudi o Josipu Hutterju, tekstilnemu industrialcu in filantropu, je bilo v zgodovinskih in drugih strokovnih delih povedanega že veliko, a tokrat je prvič pred nami literarna biografija. Ta ne pripoveduje le o tragični usodi družine Hutter, pač pa tudi o drugih mariborskih Nemcih, ki niso bili vsi nacisti kot tudi vsi partizani niso bili del povojne oblasti v tedanji Jugoslaviji. Na eni in drugi strani je mesto Maribor imelo izjemne ljudi, ki jih je avtor s tem romanom skušal iztrgati iz pozabe. Zgodba se dogaja v času druge svetovne vojne in nekaj let po njej, ko so številni ljudje izgubili svoja imetja in družinske člane, mnogim pa je ta čas odvzel njihove sanje, hotenja in možnosti. Nosilni motiv romana Krušni oče je tako simbolična rehabilitacija.

Orlando Uršič, slovenski urednik in pisatelj. Je diplomirani ekonomist ter ustanovitelj in glavni urednik založbe Litera.

 

Über die Deutschen von Marburg I Maribor und über Joseph Hutter, den Textilindustriellen und Philanthropen, ist in historischen und anderen wissenschaftlichen Werken viel gesagt worden, aber dies ist das erste Mal, dass eine literarische Biografie veröffentlicht wurde. Es erzählt nicht nur vom tragischen Schicksal der Familie Hutter, sondern auch von anderen Deutschen aus Marburg I Maribor, die nicht alle Nazis waren, ebenso wenig wie alle Partisanen der Nachkriegsregierung im damaligen Jugoslawien. Auf der einen, wie auf der anderen Seite hatte die Stadt Marburg I Maribor bemerkenswerte Menschen, die der Autor mit diesem Roman dem Vergessen zu entreißen versucht hat. Die Geschichte spielt während des Zweiten Weltkriegs und einige Jahre danach, als viele Menschen ihr Hab und Gut und ihre Familienangehörigen verloren, und vielen wurden ihre Träume, Hoffnungen und Möglichkeiten genommen. Das Grundmotiv von Krušni oče I Der Pflegevater ist also die symbolische Rehabilitation.

 

Orlando Uršič, slowenischer Redakteur und Schriftsteller, hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und ist der Gründer und Chefredakteur des Verlags Litera.

Schreibe einen Kommentar